महायानी परम्परामा जल अर्पण कसरी गर्ने ? चढाए पछी के पाठ गर्ने र ध्यान दिनु पर्ने विधिहरु के के हो ?

महायानी परम्परामा जल अर्पण कसरी गर्ने ? चढाए पछी के पाठ गर्ने र ध्यान दिनु पर्ने विधिहरु के के हो ?