सबै दानपतिहरूको सुस्वाथ्य तथा दीर्घायूको निम्ति गरिने दैनिक हृदयसूत्र पाठ

सबै दानपतिहरूको सुस्वाथ्य तथा दीर्घायूको निम्ति गरिने दैनिक हृदयसूत्र पाठ

btcnepal.org | December 16, 2019
बुद्धवचन अनुवाद समितिद्वारा सबै दानपतिहरूको सुस्वाथ्य तथा दीर्घायूको निम्ति गरिने दैनिक हृदयसूत्र पाठ भइरहेको केही झलक । यो हृदयसूत्र नै १६ ठेली प्रज्ञापारमिताको सार हो । यो सूत्र भगवान् बुद्धको गम्भीर शून्यताज्ञानमा आधारीत प्रज्ञापारमिताको सबैभन्दा छोटो भावार्थ सूत्र हो । यसको पाठ गर्नाले सुखशान्ति र समृद्धि वृद्धि हुनको साथै पुण्यवर्धन हुनेहुनाले यो सूत्र अत्यन्त कल्याणकारी, मोक्षप्रदायक तथा दुःखकष्ट शमनको निम्ति अचुक महाऔषधि हो ।। भवतु सर्व मंगलम् ।।